Tín Dụng Khí Hậu | Energy Upgrade California® | Energy Upgrade California®
Energy Upgrade California®

Tín Dụng Khí Hậu

Tín Dụng Khí Hậu California là một phần trong nỗ lực của California nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Tín dụng này lấy từ một chương trình của chính quyền tiểu bang, theo đó các nhà máy điện và các cơ sở công nghiệp lớn khác phát thải khí nhà kính phải mua giấy phép phát thải các-bon từ các cuộc đấu giá do Ban Tài Nguyên Khí (Air Resources Board) quản lý.

Năm tiện ích liệt kê dưới đây có trong chương trình Tín Dụng Khí Hậu California. Những đối tượng đóng thuế là cư dân và doanh nghiệp nhỏ được nhận khoản tín dụng này. Để biết thêm thông tin về chương trình Tín Dụng Khí Hậu, vui lòng gọi điện cho công ty cấp điện của bạn.

Click here to see the chart with more information on when and how much credit you’ll receive from your electric or natural gas provider.

 

2021 Climate Credit Amounts Calendar
Provider April May June July Aug Sept Oct
Pacific Gas & Electric
(PG&E)
Electric
$17.20
Gas
$24.62

Electric
$17.20
Southern California
Edison (SCE)
Electric
$29.00

Electric
$29.00
SoCalGas Gas
$22.39


San Diego Gas &
Electric (SDG&E)
Gas
$17.86Electric
$34.60
Electric
$34.60

Southwest Gas Gas
$27.57


Liberty Utilities Electric
$33.78

Electric
$33.78
Pacific Power Electric
$97.23

Electric
$97.23
Provider Phone Numbers
Công ích Liberty * 1-800-782-2506
Điện & Khí San Diego 1-800-411-7343
Điện & Khí Thái Bình Dương Số điện thoại dành cho cư dân 1-800-743-5000
Số điện thoại dành cho doanh nghiệp 1-800-468-4743
SoCalGas 1-800-427-2200
Southwest Gas* 1-877-860-6020
Nam California Edison

1-800-655-4555

Điện Thái Bình Dương * Số điện thoại dành cho cư dân 1-888-221-7070
Số điện thoại dành cho doanh nghiệp 1-866-870-3419

Tham khảo thêm thông tin trên trang web của Ủy Ban Tiện Ích Công California

Tín Dụng Khí Hậu California – Câu hỏi thường gặp: nhấp vào đây

Tín Dụng Khí Hậu California (số tiền): nhấp vào đây

* Điện Thái Bình Dương và Tiện Ích Liberty chỉ tham gia vào chương trình Tín Dụng Khí Hậu; các công ty này không tham gia vào Chương Trình Nâng Cấp Nhà Energy Upgrade California®.