Time of Use

Tắt Bớt Từ 4 Giờ Chiều – 9 Giờ Tối

Từ 4 giờ chiều đến 9 tối, nhu cầu năng lượng cao, cũng như ít năng lượng từ gió và mặt trời có sẵn. Bằng cách sử dụng ít điện hơn trong khung giờ này, bạn có thể bảo đảm rằng năng lượng của bạn đến từ các nguồn sạch hơn.

Khi Nào Nên Sử Dụng Năng Lượng

Bằng cách thực hiện một vài thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày của bạn, bạn có thể giúp tạo ra thay đổi lớn cho California. Nó chỉ đơn giản bằng việc thay đổi thời gian bạn sử dụng năng lượng.

Tổng mức sử dụng năng lượng
và Năng lượng sạch sẵn có

Vào buổi sáng sớm khi chúng ta bắt đầu một ngày mới và bắt đầu sử dụng năng lượng, California đã khai thác nhiều nguồn năng lượng sạch khác nhau có sẵn trong thiên nhiên.

Vào buổi chiều, khi chúng ta đã trải qua một ngày và nhu cầu sử dụng năng lượng của chúng ta vẫn tiếp tục tăng lên, nhiều nhà máy năng lượng mặt trời của California vẫn đang hoạt động, sử dụng tiềm năng năng lượng mặt trời dồi dào có sẵn, đồng thời kiểm soát sự gia tăng về nhu cầu sử dụng năng lượng.

Tổng mức sử dụng năng lượng
và Năng lượng sạch sẵn có

Vào buổi chiều muộn khi chúng ta về nhà, nhu cầu sử dụng năng lượng của chúng ta vẫn ở mức cao như cả ngày nhưng lại có ít năng lượng sạch hơn - đòi hỏi hệ thống phải dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Thời gian cao điểm có thể thay đổi tùy theo tỷ lệ và / hoặc nhà cung cấp năng lượng.

Tổng mức sử dụng năng lượng
và Năng lượng sạch sẵn có

Vào ban đêm khi chúng ta đi ngủ, việc sử dụng năng lượng của chúng ta giảm xuống. Cùng lúc đó, năng lượng sạch của California lại có thể được sản xuất từ các tua bin gió và sẵn sàng để được sử dụng.

Làm Cách Nào Để Sử Dụng Năng Lượng Sạch

Đọc những lời khuyên hữu ích này để tìm hiểu cách tối ưu hoá thói quen sử dụng năng lượng sạch của bạn.

Làm Cách Nào Để Sử Dụng Năng Lượng Sạch

Đọc những lời khuyên hữu ích này để tìm hiểu cách tối ưu hoá thói quen sử dụng năng lượng sạch của bạn.

Tìm Hiểu Thêm Từ Hãng Cung Cấp Năng Lượng Của Bạn

Vui lòng nhập mã vùng California để được chuyển đến hãng cung cấp năng lượng của bạn và tìm hiểu thêm.*

Tìm Hiểu Thêm Từ Hãng Cung Cấp Năng Lượng Của Bạn

*Nếu hãng cung cấp năng lượng của bạn không xuất hiện tại đây, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với hãng cung cấp của bạn để tìm hiểu thêm về các chương trình Thời Gian Sử Dụng (TOU) mà hãng cung cấp của bạn có thể đáp ứng.

var thiscat = "time-of-use"; var utmsource="EUC-Main"