Skip to main content

Thời Gian Ủng Hộ Bạn

Điều quan trọng khi bạn sử dụng năng lượng là bạn sử dụng bao nhiêu. Bằng cách tận dụng năng lượng vào thời điểm nhất định bạn có thể đảm bảo rằng mình đang sử dụng năng lượng sạch.

Tại sao Thời điểm Sử dụng Lại Quan trọng?

Hầu hết năng lượng sạch được sản xuất từ năng lượng gió và mặt trời. Như vậy, năng lượng sạch hơn thường có sẵn khi có gió thổi và nắng mặt trời. Thật không may, tất cả chúng ta thường sử dụng năng lượng vào cùng thời điểm, và thời gian sử dụng năng lượng của chúng ta không phù hợp với sự sẵn có của năng lượng sạch này. Mặt trời chiếu sáng khi chúng ta không có ở nhà, và gió thổi khi chúng ta đã ngủ say.

Thời điểm Sử dụng Năng lượng

Bằng cách thực hiện vài thay đổi nhỏ về thói quen, bạn có thể góp phần tạo ra thay đổi lớn cho California. Điều này đơn giản là sử dụng năng lượng khi mặt trời mọc và có gió thổi.

Tổng Năng lượng Sử dụng và sự sẵn có của Năng lượng Sạch

Vào buổi sáng sớm khi người dân California khởi động một ngày mới và bắt đầu sử dụng năng lượng, cũng là lúc California khai thác các nguồn năng lượng sạch có sẵn tự nhiên.

Vào buổi chiều, khi người dân California đã trải qua một ngày và việc sử dụng năng lượng tiếp tục tăng lên, nhiều nhà máy điện mặt trời của California được vận hành để tận dụng nguồn năng lượng mặt trời dồi dào sẵn có, đồng thời phục vụ cho nhu cầu sử dụng năng lượng tiếp tục gia tăng.

Tổng Năng lượng Sử dụng và sự sẵn có của Năng lượng Sạch

Vào chiều muộn, khi người dân California trở về nhà, việc sử dụng năng lượng đạt mức cao trong ngày khi năng lượng sạch đã ít hơn – điều này khiến hệ thống phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống hơn.

Số lần tiêu thụ đạt mức đỉnh điểm có thể thay đổi theo tỷ lệ và/hoặc theo nhà cung cấp năng lượng.

Tổng Năng lượng Sử dụng và sự sẵn có của Năng lượng Sạch

Vào buổi tối khi người dân California đi ngủ, việc sử dụng năng lượng của họ giảm xuống, cũng là lúc các trại gió sản xuất ra năng lượng sạch cho California.

Cách Sử dụng Năng lượng Sạch

Đọc gợi ý sau để biết cách tận dụng năng lượng sạch.

Tìm Hiểu Thêm về Nhà Cung Cấp Năng Lượng của Bạn

Nhập mã zip công dân California của bạn để được chuyển tới nhà cung cấp năng lượng và tìm hiểu thêm.