Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA)

Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng cung cấp miễn phí các dịch vụ tiết kiệm năng lượng và các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao. Chương trình này dành cho những người thuê và chủ nhà có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ điện hoặc khí đốt, từ nhà cung cấp dịch vụ năng lượng ở bang California, thông qua đồng hồ đo ở hộ gia đình. Với Chương trình ESA, bạn có thể tiết kiệm chi phí nếu đáp ứng đủ các điều kiện về thu nhập, hoặc đã tham gia vào một chương trình hỗ trợ cộng đồng. Hãy kiểm tra với các nhà cung cấp dịch vụ đã tham gia để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng từ Nhà cung cấp Năng lượng Của bạn.

Nhập mã zip của bạn để được điều hướng đến dịch vụ của bạn

Tìm hiểu thêm về các Chương Trình Hỗ Trợ từ Nhà Cung Cấp Năng Lượng cho bạn

var thiscat = "esa"; var utmsource="EUC-HEE"