Cung cấp các dịch vụ giúp bảo vệ nhà cửa miễn phí, lắp đặt và các vật dụng hiệu quả năng lượng, Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng có sẵn cho người thuê nhà và chủ nhà đủ điều kiện.

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (ESA)

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng cung cấp các dịch vụ giúp bảo vệ nhà cửa miễn phí và các vật dụng hiệu quả năng lượng cho những người thuê nhà và chủ nhà đủ điều kiện nhận dịch vụ điện hoặc gas từ hãng cung cấp dịch vụ năng lượng ở California thông qua đồng hồ điện dân cư. Với Chương Trình ESA, một nhà thầu được ủy quyền sẽ đến nhà bạn và có thể cung cấp miễn phí như:

  • Cách nhiệt cho gác xép
  • Đèn hiệu quả năng lượng
  • Gắn dải bảo vệ thời tiết ở cửa
  • Thay các vật dụng đủ tiêu chuẩn
  • Làm kín
  • Sửa chữa nhẹ trong nhà
  • Vòi sen phun nhẹ
  • Lớp phủ xung quanh máy nước nóng

Bạn có thể tận dụng chương trình này và tiết kiệm tiền nếu bạn hội đủ điều kiện về thu nhập hoặc đã tham gia vào một chương trình hỗ trợ công cộng. Kiểm tra với các hãng cung cấp dịch vụ sau đây để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hoặc bấm vào đây để tìm hiểu thêm về các chương trình hỗ trợ.

PG&E

SDG&E

SCE

SoCalGas