Khi nâng cấp nhà của bạn với các vật dụng và thiết bị hiệu quả năng lượng mới nhất, nhiều hãng cung cấp năng lượng cung cấp nhiều khoản hoàn tiền khác nhau cho các sản phẩm hiệu quả năng lượng, bao gồm những khoản hoàn tiền cho máy giặt, máy nước nóng và bộ điều hòa nhiệt độ thông minh.

Một số ví dụ có thể bao gồm*:

  • Hoàn tiền $25 – $50 cho máy giặt hiệu quả năng lượng
  • Hoàn tiền $50 – $125 cho bộ điều hòa nhiệt độ thông minh
  • Hoàn tiền $100 – $200 cho máy nước nóng

Bạn muốn tìm hiểu kĩ trước khi mua? Một số hãng cung cấp dịch vụ năng lượng có những thị trường ttrực tuyến là nơi bạn có thể so sánh và mua sắm các sản phẩm đủ điều kiện để hoàn tiền và thậm chí bạn có thể ghi danh để được hoàn tiền trên mạng.

Đánh số mã vùng của bạn và truy cập vào hãng cung cấp dịch vụ của bạn để tìm hiểu thêm về các khoản hoàn tiền mà hãng cung cấp của bạn có thể hoàn trả.

*Tùy thuộc vào hãng cung cấp năng lượng của bạn. Số tiền có thể thay đổi.

Tìm Khoản Hoàn Tiền Về Hiệu Quả Năng Lượng Từ Hãng Cung Cấp Năng Lượng Của Bạn

Nhập mã zip của bạn để được chuyển tới nhà cung cấp năng lượng cho bạn

Tìm Khoản Hoàn Tiền Về Hiệu Quả Năng Lượng Từ Hãng Cung Cấp Năng Lượng Của Bạn

var thiscat = "REBATES"; var utmsource="EUC-HEE"