Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng Của Bạn

Hiểu Cách Bạn Sử Dụng Năng Lượng

Khi vận hành ở chế độ hiệu quả năng lượng tối đa, căn nhà của bạn có thể tăng giá trị và sống trong đó sẽ thoải mái hơn. Bước đầu tiên để cải thiện hiệu suất năng lượng trong nhà bạn là hiểu về cách bạn sử dụng năng lượng và điểm xuất phát phù hợp nhất là xem xét hóa đơn điện năng.

Nắm được lượng điện bạn sử dụng, (các) mức giá bạn phải trả và cách tính toán hóa đơn đều là những yếu tố quan trọng để quản lý hiệu quả chi phí năng lượng.

Nhiều nhà cung cấp năng lượng cho phép truy cập vào tài khoản trực tuyến, và cung cấp các thông tin và công cụ nhằm giúp bạn đánh giá, quản lý và cải thiện tình hình tiêu thụ năng lượng. Họ đưa ra cho bạn nhiều cách khác nhau để kiểm soát và quản lý việc sử dụng năng lượng, bao gồm:

  • Tìm kiếm các giải pháp chi phí thấp và miễn phí dành cho nhà bạn giúp tiết kiệm năng lượng và tiền bạc
  • Tìm hiểu lượng điện năng sử dụng trong nhà bạn
  • Khám phá những công nghệ tiết kiệm năng lượng mới nhất

Đăng nhập vào tài khoản năng lượng của bạn để tìm hiểu them về việc sử dụng của bạn.

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng năng lượng của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ cho bạn.

Nhập mã zip của bạn để nhận thêm thông tin từ nhà cung cấp năng lượng cho bạn.

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng năng lượng của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ cho bạn.

var thiscat = "assessments"; var utmsource="EUC-HEE"
Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng Của Bạn

Tự Đánh Giá

Thử Tự Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng Trong Gia Đình với các mẹo đơn giản này.

Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng Của Bạn

ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG GIA ĐÌNH

Đánh giá trong gia đình toàn diện có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn!