Flex Alerts và Nguyên Nhân

Flex Alert
flex alert character striped

Flex Alerts và Nguyên Nhân

Flex Alert

Hãy cùng chung tay ngăn chặn tình trạng mất điện.

Hãy tham khảo các mẹo sau đây để biết tất cả chúng ta có thể thực hiện những hành động nào để tiết kiệm năng lượng khi có Flex Alerts.

flex character undies

Hãy cùng chung tay ngăn chặn tình trạng mất điện.

Hãy tham khảo các mẹo sau đây để biết tất cả chúng ta có thể thực hiện những hành động nào để tiết kiệm năng lượng khi có Flex Alerts.

flex character undies

Sự khác biệt giữa Cảnh báo Linh hoạt
và Ngắt Điện An toàn Công cộng là gì?

Tôi có thể giúp ngăn chặn
Ngắt Điện An toàn Công cộng (PSPS) không?

Rất tiếc là không...
PSPS là ngắt điện có chủ đích
nhằm phòng tránh cháy rừng, vì vậy
chúng ta không thể quyết định việc này.

Vậy Cảnh báo Linh hoạt thì sao?
Tôi có thể giúp ngăn chặn việc mất điện
khi một Cảnh báo Linh hoạt
được gửi đi không?

Có! Cảnh báo Linh hoạt được gửi đi
trong các đợt nắng nóng,
khi mọi người sử dụng năng lượng
để làm mát. Nhưng bằng cách
giảm mức sử dụng năng lượng
từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối,
chúng ta có thể cùng nhau
giúp ngăn chặn tình trạng mất điện.

flex alert character moustache
flex alert character tie