Skip to main content

Câu Hỏi Thường Gặp

Chương trình Energy Upgrade California®Là Gì?

Chương trình Energy Upgrade California là sáng kiến toàn tiểu bang giúp người dân California hành động để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, bảo tồn và tận dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng từ lưới điện và đưa ra những lựa chọn có đầy đủ cơ sở thông tin về tiêu thụ năng lượng ở nhà cũng như ở công sở. Chương trình nhận sự hỗ trợ từ liên minh Ủy ban Tiện Ích Công California (CPUC), Ủy ban Năng lượng California, các đơn vị công trình tiện ích, mạng lưới năng lượng khu vực, chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ các cộng đồng đạt mục tiêu về giải pháp năng lượng và khí hậu của tiểu bang và địa phương. Ngân sách đến từ các khách hàng tiện ích do chủ đầu tư sở hữu dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công California.

Chương trình Energy Upgrade California được xây dựng như thế nào?

Ngày 18 tháng 9 năm 2008, CPUC đã thông qua Kế hoạch Chiến lược về Hiệu quả Năng lượng Dài hạn đầu tiên của tiểu bang, trong đó đưa ra lộ trình để đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng tối đa ở tất cả các nhóm và ngành quan trọng tại California. Kế hoạch toàn diện trong giai đoạn 2009 đến 2020 là khung chương trình kết hợp các mục tiêu và chiến lược đầu tiên của tiểu bang nhằm tiết kiệm năng lượng ở các chính quyền, ngành công chính và ngành tư nhân và duy trì hiệu quả năng lượng với vai trò là nguồn lực có ưu tiên cao nhất trong việc đáp ứng các nhu cầu về năng lượng của California.

Chương trình Energy Upgrade California nỗ lực thúc đẩy người tiêu dùng hành động để quản lý tốt hơn việc sử dụng năng lượng của họ. Chương trình nỗ lực nâng cao nhận thức và giáo dục về quản lý năng lượng cũng như hỗ trợ hành động và kết hợp những cải tiến công nghệ hoặc thay đổi hành vi thông qua tất cả các nguồn lực sẵn có nhằm giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và lựa chọn các lựa chọn năng lượng sạch.

Chương trình Energy Upgrade California có thể giúp ích cho tôi như thế nào?

Chương trình Energy Upgrade California là nguồn lực mang tính giáo dục cho người dân California và các chủ doanh nghiệp nhỏ về các khái niệm và chương trình quản lý năng lượng để có thể giúp bạn quản lý tốt hơn việc sử dụng năng lượng của bạn.

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách thức tiết kiệm năng lượng và nước cũng như quản lý việc sử dụng của bạn, các lựa chọn năng lượng nào hiện có, cách tìm kiếm các chương trình giảm giá và ưu đãi và về các mục tiêu năng lượng của California.

Công cụ Quản Lý Năng Lượng Là Gì?

Công Cụ Quản Lý Năng Lượng, còn được biết là Công Nghệ Quản Lý Năng Lượng là bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay phần mềm nào cho phép khách hàng hiểu rõ và quản lý tốt hơn việc sử dụng điện hoặc khí tại nhà hoặc ở nơi kinh doanh của khách hàng. Các công cụ này thường liên quan đến Thiết Bị Đo Lường Tiên tiến (hay công tơ thông minh) của khách hàng và có thể bao gồm các ứng dụng cho bạn biết mức tiêu thụ năng lượng, " bộ điều nhiệt thông minh" và các công cụ/ dịch vụ trực tuyến do nhà cung cấp năng lượng của bạn cung cấp.

Đáp ứng Nhu Cầu/Chu kỳ Điều hòa Nhiệt độ là gì?

Chu kỳ Điều hòa Nhiệt độ là chương trình có đăng ký dành cho các khách hàng sử dụng tiện ích. Khi đăng ký, khách hàng cho phép nhà cung cấp năng lượng quyền tiếp cận để kiểm soát máy điều hòa để có thể giảm tiêu thụ điện của các máy điều hòa trong thời gian lưới điện sắp đầy tải. Trong thời gian cao điểm, các hệ thống điều hòa nhiệt độ sẽ được tắt trong vòng 15 đến 30 phút mỗi giờ, hoặc tăng cài đặt bộ điều nhiệt lên khoảng bốn độ.

Tôi có thể giúp tiết kiệm với các phương tiện chạy điện (EV) như thế nào?

Ô tô cá nhân đã trở thành phương tiện chính, tuy nhiên ngày nay điện hóa xe buýt, các dịch vụ đô thị, tàu thuyền và máy bay đang được khai thác. Hiện nay có các chương trình giá ưu đãi và khuyến khích đối với các Phương Tiện Chạy Điện. Ngoài ra, nhà cung cấp năng lượng hiện đang cộng tác với các tòa nhà có nhiều hộ gia đình và nơi làm việc để lắp đặt các trạm nạp điện.

Bóng đèn LED có tiết kiệm năng lượng nhiều hơn đèn sợi đốt không?

Có. Các bóng đèn LED tiết kiệm hơn 50% so với bóng đèn sợi đốt và có tuổi thọ lâu hơn nhiều. Tiêu chuẩn liên bang hạn chế các nhà sản xuất sản xuất đèn sợi đốt

HVAC là gì?

Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa Không khí (hoặc Hệ thống HVAC) là hệ thống sử dụng năng lượng lớn nhất trong tòa nhà, vì vậy cần phải thiết kế hệ thống này phù hợp với nhu cầu của tòa nhà và được bảo trì tốt. Công tác lắp đặt và bảo trì HVAC phải được thực hiện bởi các nhà thầu, vì thế vấn đề cần giải quyết về lắp đặt và bảo trì là khi nào cần gọi điện cho nhà thầu, cần tìm kiếm nhà thầu như thế nào và yêu cầu đối với các nhà thầu tiềm năng như thế nào.

Điều chỉnh Giá Sinh hoạt (RRR) và Thời gian Sử dụng (TOU) là gì?

Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt bị tính các mức giá khác nhau dựa trên lượng điện họ tiêu dùng trên mỗi kỳ hóa đơn. Quyết định của CPUC năm 2001 đã đưa ra năm mức giá và được gộp lại thành bốn mức giá từ đầu năm 2009. Qua thời gian, mức chênh lệch giữa mức giá trên và dưới đã tăng đáng kể. Quyết định điều chỉnh giá năm 2015 (D.15—07—001) đã xác định số lượng mức giá cần phải giảm xuống còn hai mức và quyết định mức chênh lệch giữa các mức giá phải giảm xuống. Do đó đến trước năm 2019, giá điện sẽ chỉ có hai mức giá sử dụng, trong đó mức giá thứ hai cao hơn 25% so với mức giá thứ nhất.

Quyết định này đã yêu cầu PG&E, San Diego Gas & Electric, và Southern California Edison ấn định mức giá theo thời gian sử dụng (TOU) đối với khách hàng sử dụng giá sinh hoạt vào năm 2019, có nghĩa là giá điện sẽ phụ thuộc vào thời gian sử dụng điện trong ngày. Giá theo TOU tính giá cao hơn cho khách hàng khi chi phí để sản xuất điện cao (chiều tối và sáng sớm) và thấp hơn khi chi phí sản xuất điện là thấp (mọi thời gian khác trong ngày). Hệ thống này có lợi cho hệ thống lưới điện và cho phép khách hàng giảm hóa đơn tiền điện bằng việc giảm tổng mức tiêu thụ và chuyển sang dùng ở những giờ không cao điểm.

Chương trình Nâng Cấp Nhà Ở Là gì?

Chương trình Nâng cấp Nhà ở Energy Upgrade California đánh giá tất cả các hệ thống trong nhà của khách hàng để xác định những nâng cấp nào có thể giảm mức sử dụng năng lượng và cải thiện sự tiện nghi. Để bắt đầu với Chương trình Nâng cấp Nhà ở, các cá nhân phải phối hợp với nhà thầu tham gia. Tất cả nhà thầu tham gia và người định giá phải được chứng nhận và đã được đào tạo để xem xét toàn diện mức sử dụng năng lượng tại nhà và xác định những nâng cấp cần thiết để tiết kiệm năng lượng và tiền bạc nhất. Nhà thầu tham gia Chương trình Nâng cấp Nhà ở hoặc người định giá sẽ đánh giá các hệ thống sưởi ấm, làm mát và đun nước, sau đó đề xuất các nâng cấp để giúp hộ gia đình sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Các nhà cung cấp năng lượng sau đây tham gia vào Chương Trình Nâng Cấp Nhà Ở Energy Upgrade California: PG&E, Southern California Edison, San Diego Gas & Electric, SoCalGas, Bay Area Regional Energy Network và The Energy Network.

Hai tùy chọn hiện có gồm:

  1. Nâng cấp Nhà ở: Được giảm giá tối đa 3.000 USD thông qua phối hợp với nhà thầu tham gia để lắp đặt ba hoặc nhiều nâng cấp.

  2. Nâng cấp Nhà ở Nâng cao: Điều chỉnh các nâng cấp trong nhà giúp tiết kiệm năng lượng và được giảm giá và ưu đãi tối đa 6.500 USD. Các nhà thầu tham gia hoặc người định giá phải hoàn thành bản đánh giá năng lượng, sau đó phối hợp với khách hàng xác định cách thức tốt nhất giúp giảm thiểu sử dụng năng lượng. Nguồn vốn sẵn có.

 

Chương trình Tập hợp Lựa chọn Cộng đồng (Community Choice Aggregation, CCA) là gì?

Theo luật áp dụng từ năm 2001, các chính quyền địa phương sẽ thành lập "Công cụ Tập hợp Lựa chọn Cộng đồng." Theo thỏa thuận này, chính quyền địa phương có thể thành lập Cơ quan Quản lý Điện Chung (Joint Powers Authority) cho phép họ cung cấp dịch vụ điện đến người dân và doanh nghiệp thuộc khu vực quyền hạn của mình. Khách hàng sinh sống tại khu vực CCA được tự động "đăng ký" vào chương trình.

Thế nào là Thành Phố có Mức Năng Lượng Thuần Bằng Không (Zero Net Energy, ZNE)?

Một "công trình không tiêu thụ năng lượng" tạo ra năng lượng sạch, tái tạo, liên kết với lưới điện tại thực địa tương đương với khối lượng năng lượng nó sử dụng theo số liệu được đo trong một năm dương lịch. ZNE có mục tiêu là tất cả công trình nhà ở xây dựng mới sẽ đều là ZNE trước 2020; và tất cả công trình thương mại mới sẽ đều là ZNE trước 2030. Các hoạt động ZNE thúc đẩy các mục tiêu năng lượng lâu dài của California thông qua danh mục các dự án nghiên cứu, phát triển và giới thiệu về các công trình ZNE kết hợp với các hoạt động giáo dục, truyền bá và cung cấp thông tin.