Sierra Nevada Brewing Company

Nhà sáng tạo sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp sản xuất bia

Công ty Sierra Nevada Brewing Company đã góp phần bắt đầu cuộc cách mạng bia thủ công. Khi họ phát triển kinh doanh, họ đã duy trì sự độc lập về cả quyền sở hữu và nguồn năng lượng. Thông qua tiết kiệm năng lượng và sản xuất điện năng tại chỗ, Sierra Nevada Brewing đã trở nên gần như độc lập với lưới điện, hoạt động với các nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo.

Nhà sáng tạo sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp sản xuất bia image