Sacramento Eco Fitness

Khai thác sức mạnh con người để giảm việc sử dụng năng lượng của họ.

Mỗi khi bạn tập thể dục, bạn tạo ra điện năng. Thường thì năng lượng này bị lãng phí: bị đốt cháy dưới dạng nhiệt và mồ hôi. Tại Sacramento Eco Fitness, năng lượng này được thu giữ, lưu trữ và sử dụng để cấp điện cho tòa nhà. Họ sử dụng sức mạnh của con người để giảm dấu chân năng lượng, tạo ra một hành tinh khỏe mạnh và những người khỏe mạnh hơn cùng một lúc.

Khai thác sức mạnh con người để giảm việc sử dụng năng lượng của họ. image