Equator Coffees & Teas

Đi đầu về sự bền vững

Giúp cho doanh nghiệp của bạn sử dụng năng lượng có hiệu quả không chỉ là điều đúng đắn mà — điều đó cũng tốt cho hoạt động kinh doanh nữa. Đó là lý do mà Equator Coffees & Teas tại San Rafael, California tìm kiếm một cách có đạo đức nguồn hạt cà phê ổn định và sử dụng máy rang cà phê tiêu thụ khí tự nhiên ít hơn 80% so với máy rang cà phê truyền thống. Điều đó không chỉ tạo ra một sản phẩm tuyệt vời mà còn làm giảm hóa đơn tiền điện và giúp California đạt được các mục tiêu năng lượng.

Đi đầu về sự bền vững image