Câu Hỏi Thường Gặp | Energy Upgrade California® | Energy Upgrade California®
Energy Upgrade California®

Câu Hỏi Thường Gặp

Nâng Cấp Năng Lượng California® là gì?
Nâng Cấp Năng Lượng California là một sáng kiến toàn tiểu bang nhằm giúp người dân California hành động để sử dụng năng lượng một cách tốt hơn và tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, giúp giảm nhu cầu về mạng lưới điện và đưa ra các lựa chọn để quản lí năng lượng một cách thông minh ở nhà và tại nơi làm việc. Chương trình được hỗ trợ bởi sự liên kết của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC), Ủy Ban Năng Lượng California, các tiện ích, mạng lưới năng lượng trong khu vực, chính quyền địa phương, thương nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận để giúp cộng đồng đáp ứng được các mục tiêu hành động về năng lượng và khí hậu của tiểu bang và địa phương. Ngân sách đến từ các khách hàng tiện ích thuộc sở hữu của nhà đầu tư dưới sự bảo trợ của Ủy ban Tiện Íchch Công Cộng California.

Nâng Cấp Năng Lượng California được thành lập như thế nào?
Vào ngày 18 tháng 9 năm 2008, CPUC đã tiếp nhận Chương Trình Chiến Lược Hiệu Quả Năng Lượng Dài Hạn đầu tiên của tiểu bang, đưa ra một lộ trình duy nhất để đạt được mức tiết kiệm năng lượng tối đa trên tất cả các nhóm và khu vực chính ở California. Chương trình toàn diện này dành cho giai đoạn từ năm 2009 đến 2020 là cấu trúc kết hợp đầu tiên về mục tiêu và chiến lược của tiểu bang nhằm tiết kiệm năng lượng trong chính phủ, các khu vực tư nhân và tiện ích và tập trung vào việc sử dụng năng lượng một cách tốt hơn như là nguồn ưu tiên cao nhất để đáp ứng nhu cầu năng lượng của California.

Nâng Cấp Năng Lượng California hoạt động để thúc đẩy người tiêu dùng hành động để quản lí tốt hơn việc sử dụng năng lượng của họ. Chương trình cố gắng cho cả về tăng cường nhận thức và giáo dục về quản lý năng lượng, tạo điều kiện cho việc hành động, đồng thời kết hợp các tiến bộ về kỹ thuật hoặc thay đổi hành vi sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên có sẵn để giảm sự tiêu thụ năng lượng cũng như tăng cường các lựa chọn về năng lượng sạch.

Nâng Cấp Năng Lượng có thể giúp tôi như thế nào?
Nâng Cấp Năng Lượng California là một nguồn giáo dục cho cư dân California và các chủ thương nghiệp nhỏ về các khái niệm và chương trình quản trị năng lượng có thể giúp bạn quản trị tốt hơn việc sử dụng năng lượng của mình.

Truy cập vào trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách tiết kiệm năng lượng, nước và quản lí việc sử dụng của bạn, những lựa chọn năng lượng sạch nào có sẵn, cách tìm những khoản hoàn tiền, những ưu đãi và mục tiêu năng lượng của tiểu bang California.

Dụng Cụ Quản Trị Năng Lượng là gì?
Dụng Cụ Quản Trị Năng Lượng, còn được gọi là Kỹ Thuật Quản Lí Năng Lượng, là bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc nhu liệu nào cho phép khách hàng hiểu rõ hơn và quản lí việc sử dụng điện hoặc khí đốt tại nhà hoặc nơi kinh doanh. Chúng thường được kết nối với Cơ Sở Hạ Tầng Với Đồng Hồ Điện Cao Cấp (hoặc đồng hồ thông minh) của khách hàng và có thể bao gồm các ứng dụng cho bạn biết mức sử dụng năng lượng của mình, “bộ điều hòa nhiệt độ thông minh” và các dụng cụ/dịch vụ trên mạng do hãng cung cấp năng lượng của bạn cung cấp.

Đáp ứng nhu cầu/Chu Trình AC là gì?
Chu Trình AC là một chương trình ghi danh cho khách hàng sử dụng tiện ích. Sau khi ghi danh, họ sẽ cung cấp cho những hãng cung cấp năng lượng của họ quyền truy cập vào để điều khiển máy điều hòa không khí để những máy AC có thể được tắt trong thời gian mạng lưới điện gần với công suất. Trong khoản thời gian đó, các hệ thống AC bị tắt trong khoản từ 15 đến 30 phút mỗi giờ, hoặc cài đặt bộ điều hòa nhiệt độ được tăng thêm khoảng bốn độ.

Làm thế nào để tôi có thể giúp tiết kiệm với xe chạy bằng điện (EVs)?
Xe cá nhân đang là phương tiện được sử dụng phổ biến, nhưng việc điện khí hóa xe buýt, dịch vụ đô thị, thuyền và máy bay hiện đang được phát triển. Giá đặc biệt và ưu đãi cho EVs đã có sẵn. Thêm vào đó, các hãng cung cấp năng lượng đang làm việc với các tòa nhà chung cư và nơi làm việc để lắp đặt các trạm sạc điện.

Đèn LED có tiết kiệm hơn đèn nóng sáng không?
Đúng vậy. Đèn LED tiết kiệm hơn 50% năng lượng so với đèn nóng sáng và tồn tại lâu hơn nhiều. Các tiêu chuẩn liên bang làm giảm khả năng của các hãng sản xuất về sản xuất đèn nóng sáng.

HVAC là gì?
Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (hay HVAC) là nguồn sử dụng năng lượng lớn nhất trong tòa nhà, vì vậy điều quan trọng là nó phải được thiết kế một cách phù hợp cho nhu cầu của tòa nhà và được bảo trì tốt. Việc lắp đặt và bảo trì hệ thống HVAC được thực hiện bởi các nhà thầu, vì vậy điều quan trọng là phải biết khi nào nên gọi một nhà thầu, loại nhà thầu nào cần tìm và những gì cần hỏi các nhà thầu tiề năng.

Cải Cách Mức Giá Dân Cư (RRR) và Thời Gian Sử Dụng (TOU) là gì?
Khách hàng sử dụng điện dân dụng được tính các mức giá khác nhau dựa trên lượng điện họ tiêu thụ trong mỗi kỳ hóa đơn. Một quyết định của CPUC vào năm 2001 đã tạo ra năm bậc định giá, được hợp nhất thành bốn bậc bắt đầu vào năm 2009. Theo thời gian, sự khác biệt giữa các bậc thấp hơn và bậc cao hơn tăng lên một cách đáng kể. Một quyết định cải cách mức giá vào năm 2015 (D.15-07-001) đã xác định rằng số lượng các bậc nên giảm xuống chỉ còn hai và các mức chênh lệch giữa các bậc nên được hạ xuống. Kết quả là vào năm 2019, giá điện sẽ chỉ có hai bậc sử dụng, với chi phí của bậc thứ hai cao hơn 25% so với lần đầu tiên.

Quyết định tương tự đã yêu cầu công ty PG&E, công ty San Diego Gas & Electric và công ty Southern California Edison quy định khách hàng dân cư theo mức giá Thời Gian Sử Dụng (TOU) vào năm 2019, có nghĩa là giá điện sẽ phụ thuộc vào thời gian trong ngày khi tiêu thụ năng lượng. Mức giá của chương trình TOU tính tiền cho khách hàng nhiều hơn khi chi phí để tạo ra điện cao (chiều muộn và đầu buổi tối) và ít hơn khi chi phí thấp (cho mọi lần khác). Đây là một hệ thống có lợi cho mạng lưới điện và cho phép khách hàng giảm hóa đơn bằng cách giảm mức tổng tiêu thụ và chuyển mức tiêu thụ sang ngoài giờ cao điểm.

Nâng cấp hiệu quả năng lượng cho nhà là gì?
Nâng cấp hiệu quả năng lượng cho dân cư đánh giá tất cả các hệ thống trong nhà của khách hàng để xác định những sự nâng cấp nào có thể làm giảm việc sử dụng năng lượng và cải thiện sự an tâm. Một số quản trị viên của chương trình cung cấp cho nhà riêng từng gia đình, Chương Trình Nâng Cấp Nhà hoặc Nâng Cấp Nhà Cao Cấp. Một số khác cung cấp các chương trình Nâng Cấp Đa Gia Đình cho các tòa nhà có năm đơn vị trở lên. Xin lưu ý rằng các cá nhân phải làm việc với Nhà Thầu Tham Gia. Tất cả các Nhà Thầu và Nhà Giám Định Tham Gia đều được chứng nhận và được đào tạo để xem xét toàn diện việc sử dụng năng lượng của dân cư và nhận định các phát triển để có thể tiết kiệm năng lượng và tiền bạc một cách tốt nhất. Họ đánh giá các hệ thống sưởi ấm, làm mát và nước nóng trong nhà và đề nghị nâng cấp để làm cho ngôi nhà được hiệu quả năng lượng hơn. Kiểm tra với hãng cung cấp của bạn để tìm hiểu về những điều kiện để nhận được ưu đãi.

Kiểm tra trên mạng các tiện ích thuộc sở hữu của nhà đầu tư hoặc Mạng Lưới Năng Lượng Khu Vực(REN) để biết những cung cấp về chương trình nâng cấp hiệu quả năng lượng dành cho dân cư của từng gia đình và chương trình nâng cấp hiệu quả năng lượng dành cho dân cư của đa gia đình.

Các hãng cung cấp sau đây cung cấp chương trình nâng cấp hiệu quả năng lượng cho đa gia đình: PG&E, San Diego Gas & Electric, SoCalGas, BayREN và SocalREN. Nếu hãng cung cấp của bạn không được liệt kê, hãy kiểm tra những cung cấp của họ khi nào thì các chương trình mới sẽ hoạt động.

Kết Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng (CCA) là gì?
Theo luật cho phép từ năm 2001, chính quyền địa phương đang hình thành “Kết Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng”. Theo thỏa thuận này, chính quyền địa phương có thể thành lập Cơ Quan Quyền Lực Chung, cho phép họ cung cấp dịch vụ điện cho người dân và các thương nghiệp trong khu vực thẩm quyền kiểm soát của họ. Khách hàng sống ở khu vực CCA được tự động “chọn tham gia” vào chương trình.

Cân bằng năng lượng (ZNE) là gì?
Một “công trình cân bằng năng lượng” tạo ra nhiều năng lượng sạch, có thể tái tạo, nối với mạng lưới năng lượng tại chỗ đủ để cân bằng với nhu cầu năng lượng tiêu thụ hàng năm. Những mục tiêu của ZNE tuyên bố rằng tất cả các công trình xây dựng dân cư mới sẽ trở thành ZNE vào năm 2020 và tất cả các công trình xây dựng thương mại mới sẽ trở thành ZNE vào năm 2030. Các hoạt động của ZNE thúc đẩy các mục tiêu năng lượng dài hạn của California thông qua chuyên mục của các dự án về nghiên cứu, phát triển và minh họa xung quanh các công trình ZNE cùng với giáo dục bổ sung, tiếp cận và hoạt động thông tin.