Skip to main content

Mục tiêu Năng lượng của California

California từ lâu đã được công nhận là bang đi đầu về bảo vệ và bảo tồn môi trường và chúng tôi sẽ tiếp tục làm gương cho các bang còn lại trong nước bằng việc đặt ra những tầm nhìn xa. Tiểu bang Vàng cam kết đến năm 2030 sẽ đạt mục tiêu cắt giảm mức ô nhiễm các-bon xuống mức của năm 1990. Mục tiêu này tương đương với việc dừng sử dụng khoảng 5,6 triệu ô tô mỗi năm và giảm mức phát thải hàng năm từ 14 tấn xuống còn 10 tấn/người.

Nhà ở

Lĩnh vực nhà ở chiếm 13% tổng phát thải của Khu vực Vịnh, bao gồm từ hoạt động xây dựng và bảo trì nhà ở dân sinh; tiêu thụ điện, khí thiên nhiên và dầu đốt dùng cho hoạt động sưởi dân sinh, làm mát và nấu ăn; tiêu thụ nước và xử lý rác thải.


Quy mô gia đình và hiệu suất năng lượng của gia đình là những yếu tố chính quyết định lượng phát thải khí nhà kính (GHG) từ lĩnh vực nhà ở.

Tổng Lượng Phát thải khí CO2 Liên quan đến lĩnh vực Nhà ở. (Mét Tấn) mỗi Hộ gia đình
Bản đồ phát thải khí CO2 ở Khu Vực Vịnh source: CoolClimate Network

Những Chính sách nào của Tiểu bang Điều chỉnh Mục tiêu của Chúng ta?

Quyết định số 13-12-038 của Ủy ban Tiện ích Công California ban hành tháng 12/2013 nêu rõ:

Ngắn hạn

Mục tiêu ngắn hạn của chương trình Energy Upgrade California® là cung cấp cho người dân California và doanh nghiệp nhỏ thông tin về các khái niệm năng lượng, chương trình, dịch vụ, mức giá và lợi ích khi thực hiện hành động để người dân California:

  1. bắt đầu hiểu về việc sử dụng năng lượng của họ, các cơ hội hiện có để người dân hành động cũng như lợi ích từ hành động của người dân và
  2. bắt đầu áp dụng biện pháp với đầy đủ cơ sở thông tin nhằm quản lý năng lượng hiệu quả hơn.

Dài hạn

Mục tiêu dài hạn của chương trình Energy Upgrade California® là giúp người dân California hiểu được giá trị của việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu và phân phối theo thế hệ, từ đó tăng nhu cầu sản phẩm, dịch vụ và mức giá cho các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp. Nhu cầu này khiến người dân California hành động nhằm tiết kiệm tiền bạc, tích cực sử dụng công nghệ năng lượng tái tạo thuộc quyền sở hữu của khách hàng, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tránh sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm khi cần.

Hiệu quả Sử dụng Năng lượng Trong Gia đình

Tìm hiểu cách biến nhà bạn thành ngôi nhà tiết kiệm năng lượng hiệu quả và tiện nghi hơn bằng các giải pháp cải thiện tại nhà và bắt đầu giảm chi phí sử dụng của bạn ở đây.

Tìm hiểu thêm

Hãy Tham Gia Phong Trào

Tham gia cùng người dân California vào phong trào giúp giảm tác động của chúng ta lên môi trường thông qua việc quản lý tốt hơn lượng năng lượng sử dụng mỗi ngày của mỗi chúng ta.

Tìm hiểu thêm