Skip to main content

Mục tiêu Năng lượng của California

California từ lâu đã được công nhận là bang đi đầu về bảo vệ và bảo tồn môi trường và chúng tôi sẽ tiếp tục làm gương cho các bang còn lại trong nước bằng việc đặt ra những tầm nhìn xa. Tiểu bang Vàng cam kết đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu cắt giảm mức ô nhiễm các-bon xuống mức của năm 1990. Mục tiêu này tương đương với việc dừng sử dụng khoảng 5,6 triệu ô tô mỗi năm và giảm mức phát thải hàng năm từ 14 tấn xuống còn 10 tấn/người.

Mục tiêu Năng lượng của California

California từ lâu đã được công nhận là bang đi đầu về bảo vệ và bảo tồn môi trường và chúng tôi sẽ tiếp tục làm gương cho các bang còn lại trong nước bằng việc đặt ra những tầm nhìn xa. Tiểu bang Vàng cam kết đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu cắt giảm mức ô nhiễm các-bon xuống mức của năm 1990. Mục tiêu này tương đương với việc dừng sử dụng khoảng 5,6 triệu ô tô mỗi năm và giảm mức phát thải hàng năm từ 14 tấn xuống còn 10 tấn/người.


Lĩnh vực nhà ở

Lĩnh vực nhà ở chiếm 13% tổng phát thải của khu vực Bay Area, bao gồm từ hoạt động xây dựng và bảo trì nhà ở dân sinh; tiêu thụ điện, khí thiên nhiên và dầu đốt dùng cho hoạt động sưởi dân sinh, làm mát và nấu ăn; tiêu thụ nước và xử lý rác thải. Quy mô gia đình và hiệu suất năng lượng của gia đình là những yếu tố chính quyết định lượng phát thải khí nhà kính (GHG) từ lĩnh vực nhà ở.

Tổng Lượng Phát thải khí CO2 Liên quan đến lĩnh vực Nhà ở

Tiểu Bang Có Những Chính Sách Gì Thúc Đẩy Các Mục Tiêu Của Chúng Ta?

Quyết định số 13-12-038 của Ủy ban Tiện ích Công California 12/2013 nêu rõ:

Ngắn hạn

® Mục tiêu ngắn hạn của chương trình Energy Upgrade California là cung cấp cho người dân California và doanh nghiệp nhỏ thông tin về các khái niệm năng lượng, chương trình, dịch vụ, mức giá và lợi ích của việc áp dụng biện pháp để người dân California 1) bắt đầu hiểu về tiêu thụ năng lượng, cơ hội hiện có để người dân hành động cũng như lợi ích từ hành động của người dân và 2) bắt đầu áp dụng biện pháp với đầy đủ cơ sở thông tin nhằm quản lý năng lượng hiệu quả hơn.

Dài hạn

® Mục tiêu dài hạn của chương trình Energy Upgrade California là giúp người dân California hiểu được giá trị của hiệu suất năng lượng, đáp ứng nhu cầu và phân phối năng lượng, từ đó tăng nhu cầu sản phẩm, dịch vụ và mức giá cho các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp. Yêu cầu này đòi hỏi người dân California có biện pháp nhằm tiết kiệm tiền bạc, tích cực sử dụng công nghệ năng lượng tái tạo thuộc quyền sở hữu của khách hàng, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tránh sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm khi cần.

Sử dụng Năng Lượng Hiệu Quả trong nhà

Tìm hiểu nơi đây cách biến nhà bạn thành ngôi nhà sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tiện nghi hơn bằng các giải pháp cải thiện tại nhà và bắt đầu giảm số tiền hóa đơn tiện ích của bạn.

Tìm hiểu thêm

Phong trào

Tham gia cùng người dân California trong một phong trào nhằm giảm tác động môi trường khi bạn quản lý tốt hơn lượng tiêu thụ năng lượng hàng ngày.

Tìm hiểu thêm