Các trang web liên quan | Energy Upgrade California® | Energy Upgrade California®
Energy Upgrade California®

Các trang web liên quan

California Public Utilities Commission (CPUC) (Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Công Cộng)

Cơ quan CPUC quản lý các công ty tư nhân trong ngành điện lực, mỏ khí thiên nhiên, viễn thông, nước uống, đường sắt, vận chuyển đường sắt, và vận tải hành khách. Với sự cam kết về cải thiện môi trường và một ngành kinh tế California lành mạnh, cơ quan CPUC phục vụ lợi ích công cộng bằng cách bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo cung cấp dịch vụ tiện ích an toàn, tin cậy và cơ sở hạ tầng vớt giá cả chính đáng và hợp lý.

Cuộc Vận Động

Những điều nhỏ bé có thể tạo nên những thứ to lớn khi chúng ta nói về việc tiết kiệm điện năng và giảm thiểu ảnh hưởng của chúng ta đến môi trường. Energy Upgrade California (Cải Tiến Năng Lượng California) mời bạn tham gia những người bạn đến từ California trong cuộc vận động giảm thiểu lượng khí nhà kính thải ra, để hành tinh này ngày càng tốt hơn.

Tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình

Bắt đầu bằng những thứ bạn có thể làm ngay bây giờ để tiết kiệm điện năng và tiền bạc. Sử dụng cách tiếp cận từng đồ gia dụng và xem xét chúng ảnh hưởng đến điện năng của toàn hộ gia đình như thế nào, hoặc tự tạo ra những thay đổi từng chút một để đảm bảo rằng bạn đang giảm bớt nguồn năng lượng cần thiết để tạo ra điện của tiểu bang California nói riêng và cả nước nói chung.