Skip to main content

Khơi Nguồn Năng Lượng Sạch

Sử dụng ít năng lượng hơn không phải là cách duy nhất để bảo vệ California. Với việc sử dụng nhiều loại năng lượng khác nhau, chúng ta có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta.

Tìm Hiểu Thêm

Chúng Tôi Là Ai

Chương trình Energy Upgrade California® là một sáng kiến toàn tiểu bang giúp cho người dân California tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn, giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng từ lưới điện và đưa ra những lựa chọn có đầy đủ cơ sở thông tin về tiêu thụ năng lượng ở nhà cũng như ở công sở và sáng kiến này rất thành công ở California.

Anh hùng Năng lượng

Trên khắp California, người dân đang có cách làm riêng của mình để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Bằng việc cam kết tiết kiệm năng lượng và tiền bạc, và áp dụng những biện pháp đơn giản như chuyển sang sử dụng bóng đèn LED, những người bản xứ như bạn hiện đang tạo ra ảnh hưởng cho California mỗi ngày.

Biến đổi Khí hậu

Biến đổi khí hậu đã và đang góp phần gia tăng ô nhiễm không khí, cháy rừng, hạn hán và mực nước biển dâng. Vậy chúng ta có thể làm gì với tư cách người dân California để đối phó với các mối đe dọa cho sức khỏe, cuộc sống và tương lai của chúng ta?

Mục tiêu Năng lượng của California

Hãy cùng nhau tạo ra những thay đổi thực sự, hữu hiệu để sử dụng tốt nhất tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, để bảo vệ những gì chúng ta có ngày hôm nay cho các thế hệ tương lai.