Skip to main content

Tìm Cảm Hứng để Tiết Kiệm Năng Lượng

Những người dân California như bạn đã có cách làm riêng của mình để tiết kiệm năng lượng. Chủ nhà cũng như chủ các doanh nghiệp hiện đang tìm cách thức đơn giản để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và cắt giảm tác động môi trường từ việc sử dụng năng lượng. Có quá nhiều việc phải làm để bảo vệ California cho hiện tại và tương lai nhưng cũng thật dễ để bắt đầu.

Tìm hiểu thêm

Chúng Tôi Là Ai

Chương trình Energy Upgrade California® là một sáng kiến toàn tiểu bang giúp cho người dân California có biện pháp tiết kiệm năng lượng, bảo tồn và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng từ lưới điện và đưa ra những lựa chọn có đầy đủ cơ sở thông tin về tiêu thụ năng lượng ở nhà cũng như ở công sở và sáng kiến này rất thành công ở California.

Anh Hùng Năng Lượng

Trên khắp California, người dân đang có cách làm riêng của mình để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Cam kết tiết kiệm năng lượng và tiền bạc bằng cách áp dụng những biện pháp đơn giản như chuyển sang sử dụng bóng đèn LED, người những bản xứ như bạn hiện đang tạo ra ảnh hưởng cho California mỗi ngày.

Biến Đổi Khí Hậu

Biến đổi khí hậu đang khiến gia tăng ô nhiễm không khí, cháy rừng, hạn hán và mực nước biển dâng. Vậy chúng ta có thể làm gì với tư cách người dân California để đối phó với các mối đe dọa cho sức khỏe, cuộc sống và tương lai của chúng ta?

California Các Mục Tiêu Năng Lượng

Hãy phối hợp với nhau để có được những thay đổi thực sự vàquan trọng nhằm bảo vệ những gì chúng ta đang có ngày nay và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ tương lai.